KAHRAMANMARAŞ’TA YETİŞEN KÜLTÜR VE SANAT İNSANLARI: 1

ULUSLARARASI NECİP FAZIL KISAKÜREK SEMPOZYUMU

(23- 25 Mayıs 2013/Kahramanmaraş)

 

 

 

Ne kervan kaldı, ne at, hepsi silinip gitti.

“iyi insanlar iyi atlara binip gitti.”

                                      Ölüm güzel şey; budur perde ardından haber…

                                      Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber?..

 

 

Necip Fazıl KISAKÜREK, Cumhuriyet Devri Türk edebiyatının en önemli isimlerindendir. Yazdıklarıyla, özellikle genç şair ve yazarlar üzerinde önemli bir iz bırakmıştır. Necip Fazıl’ın şiirindeki imgeler ve çağrışım zenginlikleri, bugünkü Türk şiirinin temelini oluşturmaktadır.

Necip Fazıl Kısakürek’in, edebiyat ve fikir tarihimize mührünü vurmuş 60 yıllık bir yazı hayatı vardır. Altmış yıl, durup dinlenmeden yazı yazmak, hem de Necip Fazıl gibi şiir, tiyatro, hikâye, roman, deneme, fıkra, tarihi, dini, tasavvufi incelemeler, siyasi ve sosyal makalelerle çok değişik türlerde ve alanlarda yazmak; 42 yıl süreyle, hem tek başına denebilecek bir azimle dergi ve gazete çıkarmak, bir milletin kültür tarihinde nadir görülen bir hadisedir.

Necip Fazıl bol, çeşitli ve zengin yazı hayatında dil ve üslup falsosu yapmadan, kalemiyle dilin kuyusunu kazan, böylece Türkçemizin de mimari abidesini ortaya koyan sanatkârdır.

Şiirlerinde yaşamın güzelliğini öven, ölüm korkusunu neredeyse her şiirinde reddeden, ölümü kabullenen, ölümün gerçekliğini vurgulayan, dilimizi bütün canlılığı ve anlatım gücüyle şiire geçiren, yakın dönem edebiyat tarihimizin seçkin şairlerinden olan Necip Fazıl, otuz yıl önce, yani 25 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul’da ölmüştür. Dolayısıyla 2013 yılı Kaldırımlar şairinin ölümünün otuzuncu yılıdır.

Necip Fazıl KISAKÜREK’İN ölümünün otuzuncu yılında uluslararası bir Sempozyumla anılması son derece önemlidir. Sempozyumun amacı dilimize, edebiyatımıza ve kültürümüze hizmet etmiş uluslararası nitelikteki değerlerin yeni nesillere detaylı olarak tanıtılmasıdır.

Bu Sempozyumun bir diğer amacı da, değerlerimizin mensubu olduğu şehirde hatırlanabilmesine vesile olmaktır. Necip Fazıl bu bakımdan iyi bir örnek olacaktır. Geçmişi, tarihin derinliklerine dayanan Kahramanmaraş ilimizde her dönemde önemli devlet adamları, sanatçılar, şairler, yazarlar ve bilim adamları yetişmiş ve milletimize kendi alanlarında olumlu katkılarda bulunmuşlardır. İşte bunlardan birisi de şiirimizin ve düşünce hayatımızın büyük değerlerinden olan Necip Fazıl KISAKÜREK’TİR.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü ve Sempozyum Tertip Heyeti olarak bu amaç doğrultusunda Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı işbirliğiyle, “Uluslararası Necip Fazıl KISAKÜREK” konulu bir Sempozyum düzenlemekteyiz.

Yurt içinden ve yurt dışından birçok bilim adamı ve uzmanı Kahramanmaraş’ta bir araya getirecek olan “Uluslararası Necip Fazıl KISAKÜREKSempozyumu” ile ilgili bildirinizle katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.